^

 
06-6747-9797
info@nissei.ac
HOME > Tổ chức CSR

Với tư cách là một thành viên của xã hội trong khu vực.

CSR là chữ viết tắt của 「Corporate Social Responsibility 」có nghĩa là "Trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp"
Học viện Nhật ngữ Nissei không ngừng cống hiến về mặt xã hội ở địa phương, mà còn chủ trương thực hiện, tổ chức các hoạt động góp phần vào công cuộc phát triển và xây dựng một xã hội Nhật Bản vững mạnh.
 Thay đổi Học phí Khóa học ngắn hạn (2015.07.01)
Đừng ngại khi Yêu cầu tài liệu !
Chúng tôi sẽ gửi tài liệu của Học viện Nhật ngữ Nissei đến tận tay các bạn!
06-6747-9797
info@nissei.ac