Giới thiệu khóa học của Học viện Nhật ngữ Nissei
nissei support
  • nissei blog
Học viện Nhật ngữ Nissei hỗ trợ toàn vẹn
  • Hỗ trợ cuộc sống―Hỗ trợ toàn bộ 24 tiếng cuộc sống sinh hoạt tại Nhật của bạn
  • Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản―Trải nghiệm, nhìn, biết về Nhật Bản
  • Xem pamphlet giới thiệu trường
Giới thiệu trường hợp tác và trường thân thiết mà trường Nissei tiến cử