^

 
06-6747-9797
info@nissei.ac
HOME > Sử dụng thông tin cá nhân
Học viện Nhật ngữ Nissei (dưới đây gọi tắt là "Nissei") sẽ nắm giữ một số thông tin cá nhân của khách hàng khi cung cấp các dịch vụ theo đúng pháp luật.
Nissei sẽ bảo đảm các thông tin cá nhân, nỗ lực để có thể thu được sự tin tưởng và tạo cảm giác an tâm cho các khách hàng của mình.
Nissei tuân thủ theo đúng luật pháp liên quan đến thông tin cá nhân, sử dụng thông tin cá nhân một cách đúng đắn và phù hợp.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Nissei thu thập thông tin cá nhân theo đúng pháp luật, không dùng các cách thức bất hợp pháp hay giả tạo.


2. Sử dụng thông tin cá nhân

Trường hợp có sử dụng thông tin cá nhân với mục đích không được qui định dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện sau khi đã được sự đồng ý của khách hàng.
(1) Giải đáp liên quan đến Hỏi đáp - thắc mắc, Yêu cầu - Thảo luận báo giá, gửi tài liệu
(2) Gửi sản phẩm đã đặt hàng
(3) Cung cấp thông tin liên quan đến Dịch vụ, Các sản phẩm, Thông tin hội thảo.


3. Quản lý thông tin cá nhân an toàn

Nissei thực hiện các biện pháp phù hợp và cần thiết để quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn, trách các trường hợp rò rỉ, mất thông tin hay tổn hại đến thông tin cá nhân.


4. Ủy quyền về thông tin cá nhân

Trong trường hợp Nissei ủy quyền cho bên thứ 3 sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân thì sẽ thực hiện điều tra thật kỹ về bên thứ 3, giám sát chặt chẽ bên thứ 3 để có thể quản lý an toàn các thông tin đã ủy quyền sử dụng.


5. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Trừ trường hợp đã được qui định trong phát luật bảo mật thông tin cá nhân, Nissei nếu không có sự đồng ý của chính cá nhân đó sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3.


6. Công khai, đính chính thông tin cá nhân

Nhà trường chỉ cung cấp thông tin cá nhân ngay khi có sự yêu cầu của chính người có tên trên hồ sơ đó. Nhà trường tuyệt đối không cung cấp thông tin trong trường hợp không thể xác nhận được người yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân là người có tên trong hồ sơ.

Nếu có sai sót trong nội dung thông tin cá nhân, trường hợp chính cá nhân đó yêu cầu đính chính, thêm bớt, xóa bỏ, thì sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện cho đúng với yêu cầu. Khi đó nếu không thể xác nhận được chính cá nhân đó sẽ không thực hiện.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân của Nissei, nếu có thắc mắc, câu hỏi hay yêu cầu gì như trên, xin hãy liên lạc cho chúng tôi theo thông tin dưới đây.
【Địa chỉ liên hệ】Học viện Nhật ngữ Nissei
E-mail:info@nissei.ac
Điện thoại:06-6747-9797 (Thứ 2~6 từ 9:00~17:00)


7. Tổ chức・Thể chế

Nissei - cùng với người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân là ông Go Yoshimori không ngừng cải thiện để quản lý thông tin cá nhân một cách thỏa đáng nhất.


8. Thay đổi phương châm này

Cũng có trường hợp nội dung phương châm này được thay đổi.
Trừ trường hợp Nissei đã qui định riêng biệt, thì phương châm sau khi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi đăng tải lên site này.

Đừng ngại khi Yêu cầu tài liệu !
Chúng tôi sẽ gửi tài liệu của Học viện Nhật ngữ Nissei đến tận tay các bạn!
06-6747-9797
info@nissei.ac