^

 
06-6747-9797
info@nissei.ac
HOME > Giới thiệu khóa học

Chọn khóa học phù hợp với năng lực và mục đính chính là bước đầu tiên để hướng đến thành công

Tại học viện Nhật ngữ Nissei có 4 khóa học gồm: Khóa 1 năm (Thông thường/Học lên cao), Khóa 1 năm 6 tháng (Học lên cao), Khóa 2 năm, và Khóa học Trải nghiệm du học. Hướng dẫn và tư vấn khóa học phù hợp với năng lực và mục đích của từng học sinh một.
Nội dung học (Thông thường) Khóa 1 năm (Thông thường) sẽ giúp nâng cao khả năng tiếng Nhật, học tập thông qua trải nghiệm về văn hóa Nhật Bản .
Nội dung học (Học lên cao) Khóa 1 năm (Học lên cao) ngoài các nội dung trong Khóa 1 năm (Thông thường), thì sẽ học thêm các kiến thức hướng đến việc học lên cao tại các trường Đại học, Cao học.
Giờ học Buổi sáng hoặc buổi chiều
Số tiết học 1 ngày 4 tiết
Thi xét tuyểt, nhập học Đã tốt nghiệp THPT và Năng lực Nhật ngữ từ 4kyu (N5) trở lên
Thời gian nhập học Tháng 4
Thời gian tuyển sinh Hạn cuối nhận hồ sơ: Tùy ý ~ ngày 10 tháng 12 hằng năm
Nội dung học Khóa 1 năm 6 tháng (Học lên cao) sẽ học tập các kiến thức nhắm đến mục tiêu học lên cao tại các trường Đại học, Cao học trong vòng 1 năm rưỡi, và sẽ luyện thi.
Giờ học Buổi sáng hoặc buổi chiều
Số tiết học 1 ngày 4 tiết
Thi xét tuyểt, nhập học Đã tốt nghiệp THPT và Năng lực Nhật ngữ từ 4kyu (N5) trở lên
Thời gian nhập học Tháng 10
Thời gian tuyển sinh Hạn cuối nhận hồ sơ: Tùy ý~ ngày 10 tháng 6 hằng năm
Nội dung học Khóa 2 năm (Học lên cao) sẽ học các kiến thức với mục tiêu thi vào các trường Đại học, Cao học trong thời gian 2 năm.
Giờ học Buổi sáng hoặc buổi chiều
Số tiết học 1 ngày 4 tiết
Thi xét tuyểt, nhập học Đã tốt nghiệp THPT và Năng lực Nhật ngữ từ 4kyu (N5) trở lên
Thời gian nhập học Tháng 4
Thời gian tuyển sinh Hạn cuối nhận hồ sơ: Tùy ý~ ngày 10 tháng 12 hàng năm
Nội dung học Chương trình học ứng với năng lực Nhật ngữ hiện tại của học viên.
Giờ học Buổi sáng hoặc buổi chiều
Số tiết học 1 ngày 4 tiết × 20 lần (1 tháng)
Thi xét tuyểt, nhập học Test kểm tra, Phỏng vấn
Thời gian nhập học Tùy ý
Thời gian tuyển sinh Tùy ý
Đừng ngại khi Yêu cầu tài liệu !
Chúng tôi sẽ gửi tài liệu của Học viện Nhật ngữ Nissei đến tận tay các bạn!
06-6747-9797
info@nissei.ac